Hvad er min pointe i forhold til Error Management?

 

!                      Fejl vil altid ske

 

!                      Årsagerne er som regel mere komplekse end blot et individ, der er dovent eller inkompetent

 

!                      Konsekvenserne følger ikke af fejlen som sådan, men af hvor fleksible, gennemskuelige, gennemtænkte og opmærksomme omgivelserne er.

 

 

For at få det bedste ud af fejl må man:

 

!                      Udvikle en måde at være sammen på hvor man, uden at tabe ansigt, kan dele fejl med hinanden, samt tage både individuelt og organisatorisk an­svar for, at de ikke sker igen.

 

!                      Løbende forberede sig på fejl, og træne sig i en koordineret håndtering af dem.

 

Begge dele kræver:

 

!                      Interpersonnelle færdigheder

!                      Et brud med den forenklede måde vi vanemæssigt tænker om fejl på

!                      En konstruktiv håndtering af de følelser (ærgrelse, vrede, skyld, hævn­tørst) og gruppeprocesser (syndebuk fænomener, indlært hjælpeløshed, kampe om anerkendelse og magt) som fejl aktiverer.

 

Dette er opgaver som organisationspsykologen, bevæbnet med den viden som Error Management har opbygget, er godt klædt på til at løse.

 

Hvad består en Error Management intervention af?