Hvad er Error Management?

Error Management er en betegnelse for de nyeste teknikker til at udnytte det læringspotentiale der er i alle typer af fejl, samtidig med at man træner i at udbedre og forebygge de negative konsekvenser af fejlene.

Eksempler på dårlig Error Management

· Småfejl forties af individuelle medarbejdere af frygt for sanktioner eller tab af ansigt, men konsekvenserne opbygges langsomt indtil de langt senere forårsager alvorlige, uigennemskuelige og bekostelige fejl.

· Læring finder ikke sted, særligt ikke hos de ældre medarbejdere, da fejltagelser hos disse aldrig afdækkes og gøres brug af. Den kollegiale dynamik (hjælp og konkurrence, skuffelse og triumf) erstattes af et sætten-sig-i-positions-spil.

· Fejltagelser rapporteres ikke til topledelsen, der så træffer beslutninger på et falskt eller dårligt grundlag. Dette fører til beslutninger og resultater der tilsyneladende uden grund er dårligere end forventet..

Dette findes stort set alle vegne. Hvor det er værst går det ud over arbejdspladsens ærlighed, sjov og fremgang.

Hvordan virker Error Management?

Error Management benyttes p.t. især af piloter, flyveledere, på hospitaler og i større militære enheder (f.eks. hangarskibe). Ved at have en organisationsstruktur og kultur der er ustraffende og hvor alle typer fejl kan tales om og læres af i fællesskaber, forøges det materiale organisationen har til rådighed til at lære af, samtidig med at det interne miljø forbedres og sikkerhed og kvalitet forøges.

 

Hvad er min pointe om  Error Management og om at gøre fejl til ressourcer?